lnwshop logo
ความรู้แน่น ฟรีสำหรับชุมชน ArduinoAll ที่นี่เท่านั้น

  


ArduinoAll รับประกันคุณภาพทุกชิ้น วันจันทร์-ศุกร์แจ้งชำระสินค้าก่อน 14.00 จัดส่งทันทีวันนี้ค่ะ

กรุงเทพ /ภาคกลาง ได้พรุ่งนี้


*** สินค้าทุกชิ้น ถ้าสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ แสดงว่ามีครบทุกรายการค่ะ *** 

  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

จะสร้าง password ไว้เข้า รหัสซัก2 รหัส จะต้องเขียนแบบไหน

siwatid

#include <Keypad.h>

#include <Password.h>

int led1 = 11;

int led2 = 12;

int locked =1; 

int passinput = 0;

int lockedled = A1;

int unlockedled = A2;

long ledflashvar = 0;

long ledflashtime = 300;  

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 3;

char keys[ROWS][COLS] = {{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'7','8','9'},{'*','0','#'}};

byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5};

byte colPins[COLS] = {6, 7, 8};

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

Password password = Password("0000");   // รหัสของการปลดล็อค

void setup(){

  //  กำหนดค่าเริ่มต้น และ PIN ต่างๆ

  Serial.begin(9600);

  pinMode(led1, OUTPUT);

  digitalWrite(led1, 0);

  pinMode(led2, OUTPUT);

  digitalWrite(led2, 0);

  

  pinMode(unlockedled, OUTPUT);

  digitalWrite(unlockedled, 0);

}

void loop(){

  char key = keypad.getKey();  // รับค่าจาก keypad

  

  

  // กรณีที่ Lock อยู่  LED สีแดงจะติด  และหากอยู่ระหว่างการใส่รหัส LED สีแดงจะกระพริบ

  if(locked){

    if(passinput){

      unsigned long ledcurrentvar = millis();

      if(ledcurrentvar - ledflashvar > ledflashtime) {

        ledflashvar = ledcurrentvar;

        digitalWrite(lockedled, !digitalRead(lockedled));

      }

    }

    

    // ถ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการใส่รหัส

    else{

      digitalWrite(lockedled, 0);   // LED สีแดงจะติด

    }

    digitalWrite(unlockedled, 255);     // LED สีเขียวดับ

  }

  

  

  if (key != NO_KEY){

    Serial.println(key);   // แสดงค่าที่กดบน Serial monitor

    password.append(key);  // บันทึกค่ารหัสที่กดและเปรียบเทียบกับรหัสที่ถูกต้อง

    passinput = 1;         // อยู่ระหว่างการใส่รหัส

    

    // ถ้ากด '*' ให้เริ่มใส่รหัสใหม่

    if(key == '*'){  

      password.reset();     // เริ่มต้นใส่รหัสใหม่ตั้งแต่ตัวแรก

      passinput = 0;        // ไม่อยู่ระหว่างการกดรหัส  

      locked = 1;

      digitalWrite(led1, LOW);   // ตั้งค่า Relay ให้อยู่ในสถานะ Hight

      digitalWrite(led2, LOW);

   

    }

    

    if(password.evaluate()) {       //  ถ้าใส่ Password ถูกต้องให้ปลดล็อค 

      locked = !locked; 

      password.reset();             // เริ่มต้นใส่รหัสใหม่ตั้งแต่ตัวแรก

      passinput = 0;

    }

    

     //  ถ้าปลดล๊อคแล้วให้ไฟสีเขียวติด  สีแดงดับ  และสามารถควบคุมการเปิดปิดของ Relay ได้

    if(!locked) {                  

      passinput = 0;

      digitalWrite(lockedled, 0);

      digitalWrite(unlockedled, 0);

      

      switch (key) {                //  และเลือก Relay ที่ต้องการควบคุม

        case '1':

          digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));

          break;

        case '2':

          digitalWrite(led2, !digitalRead(led2));

          break;

       

      }

      

      

      password.reset();              // เริ่มต้นใส่รหัสใหม่ตั้งแต่ตัวแรก

    }

  }

}

ผมลองเขียนแบบ Password password[2] = Password("0000"),Password("1234"); มันใช้ได้ แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ใครพอทราบ วิธีเขียน เขียนให้เป็นตัวอย่างซัก บรรทัด ก็ยังดีครับ ผมมึนหมดแล้ว *-*

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน

ผมลองหาข้อมูลช่วย เห็นหลายคนถามเรื่องการรับรหัส ไลบารีตัวนี้เป็นตัวที่นิยมใช้ ขออธิบายเพิ่มเติมครับ

น่าจะใช้ http://playground.arduino.cc/Code/Password มีวิธีใช้ในเว็บครับ

วิธีการใช้งาน

สร้างออปเจก password ตามนี้

Password password = Password("รหัสผ่าน");


Functions

set(password)

ใช้ตั้งค่า password

Warning: The new password should be a global variable (not a local function variable) as this function copies a pointer to the new password into the library, not a copy of the password.

is(password)

เช็คว่ารหัสผ่านเป็นรหัสนี้หรือไม่

append(character)

เพิ่มข้อความรหัสผ่านเข้าไปทีละตัว

reset()

รีเซตรหัสที่รับเข้าไป

evaluate()

เปรียบเทียบว่าค่าที่เพิ่มเข้ามา ใช่ค่าเดียวกับ password ที่ตั้งไว้ตอนแรก

ผมทำตัวอย่างให้ดูตามนี้ครับ

http://www.allarduino.com/download/w_001.txt

#include "Password.h"

Password password = Password( "1234" );
Password password2 = Password( "555" );

void setup(){
Serial.begin(9600);
password.append('1');
password.append('2');
password.append('3');
password.append('4');
if(password.evaluate()){
Serial.println("OK");
}
else{
Serial.println("NO");
}

if(password.is("1234")){
Serial.println("OKK");
}else{
Serial.println("NNNO");
}
}

void loop(){/*nothing to loop*/
}

ถ้าต้องการประกาศแบบ array เหมือนโคด ทำแบบนี้ครับ


#include "Password.h"

void setup(){
Serial.begin(9600);

Password p[2] = {Password("1234"),Password("bbb")};

p[0].append('1');
p[0].append('2');
p[0].append('3');
p[0].append('4');
if(p[0].evaluate()){
Serial.println("OK");
}
else{
Serial.println("NO");
}

if(p[1].is("bbb")){
Serial.println("OKK");
}else{
Serial.println("NNNO");
}
}

void loop(){/*nothing to loop*/
}


QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
siwatid

ผมเขียน แบบนี้ ผมลองทดสอบดู ใน  priteus แล้วผลปรกฎว่า ok แต่ไม่รู้จะมีปัญหาตามมาภายหลังไหม พึ่งคิดได้หลักจาก ตั้งกระทู้

#include <Keypad.h>

#include <Password.h>

int led1 = 11;

int led2 = 12;

int locked =1; 

int passinput = 0;

int lockedled = A1;

int unlockedled = A2;

long ledflashvar = 0;

long ledflashtime = 300;  

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 3;

char keys[ROWS][COLS] = {{'1','2','3'},{'4','5','6'},{'7','8','9'},{'*','0','#'}};

byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5};

byte colPins[COLS] = {6, 7, 8};

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

Password password1 = Password("0000");

Password password2 = Password("1234");   // รหัสของการปลดล็อค

 

void setup(){

  //  กำหนดค่าเริ่มต้น และ PIN ต่างๆ

  Serial.begin(9600);

  pinMode(led1, OUTPUT);

  digitalWrite(led1, 0);

  pinMode(led2, OUTPUT);

  digitalWrite(led2, 0);

  

  pinMode(unlockedled, OUTPUT);

  digitalWrite(unlockedled, 0);

}

void loop(){

  char key = keypad.getKey();  // รับค่าจาก keypad

  

  

  // กรณีที่ Lock อยู่  LED สีแดงจะติด  และหากอยู่ระหว่างการใส่รหัส LED สีแดงจะกระพริบ

  if(locked){

    if(passinput){

      unsigned long ledcurrentvar = millis();

      if(ledcurrentvar - ledflashvar > ledflashtime) {

        ledflashvar = ledcurrentvar;

        digitalWrite(lockedled, !digitalRead(lockedled));

      }

    }

    

    // ถ้าไม่ได้อยู่ระหว่างการใส่รหัส

    else{

      digitalWrite(lockedled, 0);   // LED สีแดงจะติด

    }

    digitalWrite(unlockedled, 255);     // LED สีเขียวดับ

  }

  

  

  if (key != NO_KEY){

   Serial.println(key);   // แสดงค่าที่กดบน Serial monitor

    password1.append(key);

    password2.append(key); // บันทึกค่ารหัสที่กดและเปรียบเทียบกับรหัสที่ถูกต้อง

    passinput = 1;         // อยู่ระหว่างการใส่รหัส

   

    

    // ถ้ากด '*' ให้เริ่มใส่รหัสใหม่

    if(key == '*'||key == '#'){  

      password1.reset();     // เริ่มต้นใส่รหัสใหม่ตั้งแต่ตัวแรก

      passinput = 0;        // ไม่อยู่ระหว่างการกดรหัส  

      locked = 1;

      digitalWrite(led1, LOW);   // ตั้งค่า Relay ให้อยู่ในสถานะ Hight

      digitalWrite(led2, LOW);

   

    }

    

    if(password1.evaluate()||password2.evaluate()) {       //  ถ้าใส่ Password ถูกต้องให้ปลดล็อค 

      locked = !locked; 

      password1.reset();             // เริ่มต้นใส่รหัสใหม่ตั้งแต่ตัวแรก

      passinput = 0;

    }

    

     //  ถ้าปลดล๊อคแล้วให้ไฟสีเขียวติด  สีแดงดับ  และสามารถควบคุมการเปิดปิดของ Relay ได้

    if(!locked) {                  

      passinput = 0;

      digitalWrite(lockedled, 0);

      digitalWrite(unlockedled, 0);

      

      switch (key) {                //  และเลือก Relay ที่ต้องการควบคุม

        case '1':

          digitalWrite(led1, !digitalRead(led1));

          break;

        case '2':

          digitalWrite(led2, !digitalRead(led2));

          break;

       

      }

      

      

      password1.reset();              // เริ่มต้นใส่รหัสใหม่ตั้งแต่ตัวแรก

    }

  }

}

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน

ได้ครับ ปัญหานี้ตอนแรกคือประกาศแบบ array ซึ่งเขียนผิดนิดหน่อย เลยกลายเป็นชี้ไปค่าเดียวกัน

วิธีประกาศ array ของ object ทำแบบนี้ 
Password p[2] = {Password("1234"),Password("bbb")};

อีกวิธีที่น่าจะง่าย ในกรณ๊ที่ไม่ต้องใช้แบบ array ก็ประกาศ object ทีละตัวตามตัวอย่างครับ

Password password = Password( "1234" );
Password password2 = Password( "555" );

โคดใหม่น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับ Laughing

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
ปาล์ม

รบกวนปรึกษาหน่อยคับ พอดีใช้arduino เชื่อมต่อกับตัวรับค่าความชื้นในดินคับและใช้คีย์แพด ในการป้อนค่าซึ่งตอนนี้ได้เขียนโปรแกรมเสจเรียบร้อยแล้ว ***แต่ตรงที่ทำการsetting มันใส่ค่าได้แค่เลขหลักเดียว คือผมต้องการเลข2หลักไม่ทราบว่าจะต้องเพิ่มครงไหนคับ

#include <Keypad.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Set the LCD address to 0x3f for a 16 chars and 4 line display LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 4); int sensor1 = A0; // select the input pin for the potentiometer int sensor2 = A1; // select the input pin for the potentiometer int sen1 = 0; // variable to store the value coming from the sensor int sen2 = 0; // variable to store the value coming from the sensor int i; int sw1 = 2; int va1 = 0; int sw2 = 3; int va2 = 0; int redPin = 12; const byte ROWS = 4; //four rows const byte COLS = 3; //three columns char keys[ROWS][COLS] = { {'1','2','3'}, {'4','5','6'}, {'7','8','9'}, {'*','0','#'} }; byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); void setup() { pinMode(redPin, OUTPUT); // initialize the LCD lcd.begin(); lcd.setCursor(5, 0); lcd.print("WELCOME"); lcd.setCursor(4, 1); lcd.print("KMITL PCC"); lcd.setCursor(-2, 2); lcd.print("SOIL MOISTURE"); lcd.setCursor(-1, 3); lcd.print("Palm & Jook"); delay(3000); lcd.clear(); pinMode(sw1, INPUT); pinMode(sw2, INPUT); } void loop() { sen1 = analogRead(sensor1); sen2 = analogRead(sensor2); char key = keypad.getKey(); int j=(sen1/100); int k=(sen2/100); int rh=(j+k)/2; va1 = digitalRead(sw1); va2 = digitalRead(sw2); delay(1000); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("Moisture1:"); lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(j); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("Moisture2:"); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(k); lcd.setCursor(-3, 2); lcd.print("%RH :"); lcd.setCursor(3, 2); lcd.print(rh); lcd.setCursor(-3, 3); lcd.print("Setting:"); if (key){ delay(1000); lcd.setCursor(6, 3); lcd.print(key); } if(rh>=key); { digitalWrite(redPin, LOW); } //if (va1 == LOW){ //delay(500); //i++; } //if (va2 == LOW){ //delay(500); // i--; } }

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
ปาล์ม

#include <Keypad.h>

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Set the LCD address to 0x3f for a 16 chars and 4 line display

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 4);

int sensor1 = A0; // select the input pin for the potentiometer

int sensor2 = A1; // select the input pin for the potentiometer

int sen1 = 0; // variable to store the value coming from the sensor

int sen2 = 0; // variable to store the value coming from the sensor

int i;

int sw1 = 2;

int va1 = 0;

int sw2 = 3;

int va2 = 0;

int redPin = 12;   

 

const byte ROWS = 4; //four rows

const byte COLS = 3; //three columns

char keys[ROWS][COLS] = 

{

  {'1','2','3'},

  {'4','5','6'},

  {'7','8','9'},

  {'*','0','#'}

};

byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad

byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad

 

Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

 

void setup()

{

 

 pinMode(redPin, OUTPUT); 

// initialize the LCD

lcd.begin();

        lcd.setCursor(5, 0);

        lcd.print("WELCOME");

        lcd.setCursor(4, 1);

        lcd.print("KMITL PCC");

        lcd.setCursor(-2, 2);

        lcd.print("SOIL MOISTURE");

        lcd.setCursor(-1, 3);

        lcd.print("Palm & Jook");

        delay(3000);

        lcd.clear();

 

pinMode(sw1, INPUT);

pinMode(sw2, INPUT);

}

void loop()

{

  sen1 = analogRead(sensor1);

  sen2 = analogRead(sensor2);

  char key = keypad.getKey();

int j=(sen1/100);

int k=(sen2/100);

int rh=(j+k)/2;

va1 = digitalRead(sw1);

va2 = digitalRead(sw2);

      delay(1000);

     lcd.setCursor(1, 0);

        lcd.print("Moisture1:");

        lcd.setCursor(12, 0);

        lcd.print(j);

        lcd.setCursor(1, 1);

        lcd.print("Moisture2:");

        lcd.setCursor(12, 1);

        lcd.print(k);

        lcd.setCursor(-3, 2);

        lcd.print("%RH :");

        lcd.setCursor(3, 2);

        lcd.print(rh);

        lcd.setCursor(-3, 3);

        lcd.print("Setting:");

 

        if (key){

        delay(1000);

        lcd.setCursor(6, 3);

        lcd.print(key);      

        }

        if(rh>=key);

        {

        digitalWrite(redPin, LOW); 

        }

  

  //if (va1 == LOW){

  //delay(500);

    //i++; }

  //if (va2 == LOW){

  //delay(500);

   // i--; }  

}

       

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
ปาล์ม

รบกวนปรึกษาหน่อยคับ พอดีใช้arduino เชื่อมต่อกับตัวรับค่าความชื้นในดินคับและใช้คีย์แพด ในการป้อนค่าซึ่งตอนนี้ได้เขียนโปรแกรมเสจเรียบร้อยแล้ว ***แต่ตรงที่ทำการsetting มันใส่ค่าได้แค่เลขหลักเดียว คือผมต้องการเลข2หลักไม่ทราบว่าจะต้องเพิ่มครงไหนคับ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 1-6 จากทั้งหมด 6 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่สินค้า

สมาชิก Arduino All

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

Arduino All ขายดี

รหัสสินค้า A233
5.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A115
10.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A097
4.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A474
7.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A244
45.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A238
4.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า A014
100.00 บาท
  • สั่งซื้อ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก